องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
  ตั้งจุดบริการประชาชน อบต.เม็กดำ[วันที่ 2017-04-11][ผู้อ่าน 119]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเม็กดำจัดโครงการฝึ...[วันที่ 2017-04-05][ผู้อ่าน 181]
 
  กรรมการชมรมสตรีศรีพยัคฆ์เยี่ยมชมการซ้อมรำ[วันที่ 2017-04-03][ผู้อ่าน 178]
 
  นายกเป็นประธานมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการ...[วันที่ 2017-03-31][ผู้อ่าน 153]
 
  กองสวัสดิการสังคมจัดทำโครงการสายใยรัก สานสัมพันธ์ ...[วันที่ 2017-03-21][ผู้อ่าน 156]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ[วันที่ 2017-03-17][ผู้อ่าน 162]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศ...[วันที่ 2017-02-03][ผู้อ่าน 213]
 
  โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ...[วันที่ 2017-01-27][ผู้อ่าน 163]
 
  นายกสายันต์ ยกน้อยวงษ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬ...[วันที่ 2016-12-22][ผู้อ่าน 166]
 
  ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ตำบลเม็กดำร่วมต้อนรับ...[วันที่ 2016-10-30][ผู้อ่าน 160]
 
  นายอำเภอพยัคฆภูมิพิัสัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมก...[วันที่ 2016-09-08][ผู้อ่าน 169]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำเป็นประธานเปิดโครงก...[วันที่ 2016-08-23][ผู้อ่าน 338]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7