องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 ก.ค. 2563 ]10
2 แผนพัฒนาบุคลกร พ.ศ2561-2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]13
3 pamon [ 1 ก.ค. 2563 ]18
4 ประกาศ [ 1 ก.ค. 2563 ]14
5 ควบคุมภายใใน [ 1 ก.ค. 2563 ]17
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้่งที่ 4 พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]12
7 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]8
8 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 28 ก.ค. 2562 ]8
9 ประชาสัมพันธ์การลาของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง [ 2 ก.ค. 2562 ]6
10 แผน ปปท [ 19 มิ.ย. 2562 ]6
 
หน้า 1|2