องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เครื่องใช้ไทยทาน ให้กับวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ที่ตั้งอยู่ในเชตพื้นที่ตำบลเม็กดำ จำนวน 16 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในหมู่บ้านที่วัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-18