องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

ที่ทำการ อบต.


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  44110
เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.
โทรศัพท์ / โทราสาร 043-029588
สายด่วนนายก 043-029588
      สายด่วนปลัด อบต. 043-029588
E-mail: admin@mekdum.go.th
WWW.mekdum.go.th