องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
  นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานเปิดโครงการประชาร...[วันที่ 2016-08-19][ผู้อ่าน 348]
 
  โครงการส่งเสริมสภาพผู้สูงอายุ (ธรรมสัญจร)[วันที่ 2016-08-11][ผู้อ่าน 294]
 
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนไผ่งามจัดอบรมส...[วันที่ 2016-07-12][ผู้อ่าน 170]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพ โครงการสานตะกร้าพลาสติกสำหรับป...[วันที่ 2016-06-09][ผู้อ่าน 455]
 
  โครงการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ[วันที่ 2016-06-06][ผู้อ่าน 523]
 
  ประชุมหารือการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอาช...[วันที่ 2016-05-26][ผู้อ่าน 239]
 
  ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี 2559[วันที่ 2016-05-21][ผู้อ่าน 344]
 
  ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ...[วันที่ 2016-05-13][ผู้อ่าน 298]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 - 5 ปี[วันที่ 2016-05-13][ผู้อ่าน 308]
 
  ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบ...[วันที่ 2016-05-05][ผู้อ่าน 274]
 
  วันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2016-04-12][ผู้อ่าน 27]
 
  นายกฯ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเด็กเล็กก่อนวันเรียน[วันที่ 2016-03-31][ผู้อ่าน 174]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7