องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
  ปรับปรุงฝายชะลอน้ำห้วยลำพังชู บ้านเม็กดำ[วันที่ 2021-06-03][ผู้อ่าน 35]
 
  อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพ...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 34]
 
  ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ประผลกระทบจาก COVID 19[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 33]
 
  สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน[วันที่ 2021-04-14][ผู้อ่าน 27]
 
  ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564[วันที่ 2021-04-12][ผู้อ่าน 21]
 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 31]
 
  เปิดสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแ...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพฯ กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่...[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 42]
 
  สำรองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาช่วงฤดูแล้ง[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้...[วันที่ 2021-01-18][ผู้อ่าน 58]
 
  เยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและ...[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 155]
 
  จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่[วันที่ 2020-12-28][ผู้อ่าน 65]
 

หน้า 1|2|3|4|5