องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

  ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศล[วันที่ 2022-10-07][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเม็กดำร่วมสืบสานภูมิปัญ...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 69]
 
  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการน้ำ[วันที่ 2022-09-16][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการสืบสานพืชสมุนไพรพื้นบ้าน[วันที่ 2022-09-16][ผู้อ่าน 50]
 
  ก่อสร้างประตูชะลอน้ำหนองหาด[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 57]
 
  ตัดกิ่งไม้ที่ปกคุมถนน ทางสาธารณะหรือพาดผ่านสายไฟฟ้...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 65]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบร...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 96]
 
  สรุปผลการดำเนินงานจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเม็กด...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 102]
 
  ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ตามทางสาธารณะหมู่บ้านต่าง...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 62]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6