องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
  อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 39]
 
  พมจ.มหาสารคาม มอบชุดประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อ...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 38]
 
  ลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 52]
 
  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา[วันที่ 2021-09-06][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 50]
 
  จิตอาสา ก่อสร้างอาคารพักผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 63]
 
  มอบสิ่งของแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 98]
 
  เตรียมสถานที่ Lccal Quarantin[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 82]
 
  ปรับปรุงฝายชะลอน้ำห้วยลำพังชู บ้านเม็กดำ[วันที่ 2021-06-03][ผู้อ่าน 268]
 
  อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพ...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 68]
 
  กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 56]
 
  ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ประผลกระทบจาก COVID 19[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 100]
 

หน้า 1|2|3