องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา[วันที่ 2021-09-06][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 2]
 
  จิตอาสา ก่อสร้างอาคารพักผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 19]
 
  มอบสิ่งของแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 46]
 
  เตรียมสถานที่ Lccal Quarantin[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 33]
 
  ปรับปรุงฝายชะลอน้ำห้วยลำพังชู บ้านเม็กดำ[วันที่ 2021-06-03][ผู้อ่าน 148]
 
  อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพ...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 53]
 
  กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 15]
 
  ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ประผลกระทบจาก COVID 19[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 54]
 
  สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน[วันที่ 2021-04-14][ผู้อ่าน 42]
 
  ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564[วันที่ 2021-04-12][ผู้อ่าน 35]
 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 61]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8