องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
  ประชุมหารือแก้ปัญหาการเกิดผลกระทบจากโครงการขุดลอกค...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 30]
 
  สำรวจความเสียหายจากลมพายุ[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 32]
 
  รังฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการขุลองหนองกลาง หน...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 31]
 
  ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 35]
 
  ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 37]
 
  ทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวรสำนักงาน และ ศูนย์พักคอ...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 82]
 
  มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 75]
 
  อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 113]
 
  พมจ.มหาสารคาม มอบชุดประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อ...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 93]
 
  ลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 106]
 

หน้า 1|2|3