องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ปี 2565


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องสกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2565

2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-18