องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
  จิตอาสา ก่อสร้างอาคารพักผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 129]
 
  มอบสิ่งของแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 171]
 
  เตรียมสถานที่ Lccal Quarantin[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 151]
 
  ปรับปรุงฝายชะลอน้ำห้วยลำพังชู บ้านเม็กดำ[วันที่ 2021-06-03][ผู้อ่าน 425]
 
  อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพ...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 177]
 
  กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 121]
 
  ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ประผลกระทบจาก COVID 19[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 189]
 
  สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน[วันที่ 2021-04-14][ผู้อ่าน 143]
 
  ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564[วันที่ 2021-04-12][ผู้อ่าน 153]
 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 206]
 
  เปิดสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแ...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 133]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพฯ กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่...[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 175]
 

|1|2หน้า 3|4