องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ 90 ล้านต้น


          องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ร่วมกับประชาชนบ้านเม็กดำ หมู่ที่ 1 บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลเม็กดำ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ 90 ล้านต้น” เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

          กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

 

 

2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-18