องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28
 

  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
  จิตอาสา ก่อสร้างอาคารพักผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19