องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
  สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน[วันที่ 2021-04-14][ผู้อ่าน 75]
 
  ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564[วันที่ 2021-04-12][ผู้อ่าน 69]
 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 105]
 
  เปิดสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแ...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพฯ กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่...[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 98]
 
  สำรองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาช่วงฤดูแล้ง[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 76]
 
  ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้...[วันที่ 2021-01-18][ผู้อ่าน 147]
 
  เยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและ...[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 349]
 
  จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่[วันที่ 2020-12-28][ผู้อ่าน 97]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...[วันที่ 2020-12-09][ผู้อ่าน 124]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมอบรมหมอชาวบ้าน[วันที่ 2020-05-15][ผู้อ่าน 31]
 

|1หน้า 2|3