องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
  ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 53]
 
  ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 54]
 
  ทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวรสำนักงาน และ ศูนย์พักคอ...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 100]
 
  มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 91]
 
  อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 124]
 
  พมจ.มหาสารคาม มอบชุดประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อ...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 106]
 
  ลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2564[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา[วันที่ 2021-09-06][ผู้อ่าน 116]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 116]
 

|1หน้า 2|3|4