องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ถวายพระพรสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส่วนราชการในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย >> https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-18