องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566


ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ให้สภาฯ พิจารณางบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อพัฒนาตำบลเม็กดำ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-18