องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านตาลอก หมูที่ 7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 27 พ.ค. 2565 ]9
2 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2565 ]10
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) องค์การริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 19 พ.ค. 2565 ]0
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 พ.ค. 2565 ]2
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 พ.ค. 2565 ]2
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 พ.ค. 2565 ]2
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 5 พ.ค. 2565 ]8
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ 9 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 20 เม.ย. 2565 ]11
9 เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเห็บ หมู่ที่ 13 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]15
10 เปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคูหนองจิบจอก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]9
11 เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]13
12 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]15
13 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงคูหนองใหญ่ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]9
14 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะประโยชน์โคกแก่นท้าว บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]11
15 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]11
16 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ 9 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 เม.ย. 2565 ]9
17 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 เม.ย. 2565 ]9
18 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 เม.ย. 2565 ]11
19 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 4 เม.ย. 2565 ]11
20 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 4 เม.ย. 2565 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13