องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับและวางท่อระบายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลเมผ้กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 26 ก.ย. 2565 ]14
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่่3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 23 ส.ค. 2565 ]11
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 ส.ค. 2565 ]18
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 ก.ค. 2565 ]17
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันฝายพลเรือน(อปพร.) [ 25 ก.ค. 2565 ]17
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่14 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ก.ค. 2565 ]18
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ก.ค. 2565 ]21
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่1/2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]25
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 มิ.ย. 2565 ]34
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 18 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 มิ.ย. 2565 ]39
11 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 มิ.ย. 2565 ]36
12 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 มิ.ย. 2565 ]30
13 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านตาลอก หมูที่ 7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 27 พ.ค. 2565 ]45
14 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2565 ]42
15 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) องค์การริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 19 พ.ค. 2565 ]36
16 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 พ.ค. 2565 ]31
17 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 พ.ค. 2565 ]34
18 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 พ.ค. 2565 ]34
19 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 5 พ.ค. 2565 ]46
20 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ 9 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 20 เม.ย. 2565 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14