องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 386 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]0
2 ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]0
3 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในพื้นที่ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 5 ก.ย. 2566 ]0
4 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 31 ส.ค. 2566 ]1
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กภายในพื้นที่ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 31 ส.ค. 2566 ]0
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 23 ส.ค. 2566 ]2
8 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในพื้นที่ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 23 ส.ค. 2566 ]0
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ส.ค. 2566 ]10
11 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ส.ค. 2566 ]3
12 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ส.ค. 2566 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ส.ค. 2566 ]1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ส.ค. 2566 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ส.ค. 2566 ]1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ส.ค. 2566 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ส.ค. 2566 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 ก.ค. 2566 ]8
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสรา้งเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ 22ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 ก.ค. 2566 ]4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ 22 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 ก.ค. 2566 ]6
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ 16 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 24 ก.ค. 2566 ]7
22 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงไนองไผ่ หมู่ที่ 16 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 24 ก.ค. 2566 ]7
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 24 ก.ค. 2566 ]7
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 24 ก.ค. 2566 ]3
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 24 ก.ค. 2566 ]1
26 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 [ 17 ก.ค. 2566 ]9
27 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 14 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 14 ก.ค. 2566 ]9
28 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 14 ก.ค. 2566 ]10
29 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ 22 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ก.ค. 2566 ]10
30 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่่22 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ก.ค. 2566 ]6
31 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ก.ค. 2566 ]8
32 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ก.ค. 2566 ]11
33 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 12 ก.ค. 2566 ]4
34 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 12 ก.ค. 2566 ]5
35 ประกาศเปิดเผิยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 16 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 11 ก.ค. 2566 ]6
36 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองไผ่ บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ 16 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 11 ก.ค. 2566 ]7
37 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ค. 2566 ]1
38 สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]4
39 ประกาศเปิดเผยสัญญา โครงการจ้างปรับปรุงบ่อขยะภายในเขตพื้นที่ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 29 มิ.ย. 2566 ]7
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงบ่อขยะในพื้นที่ตำบลเม็กดำ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 28 มิ.ย. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10