องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ 200 ซีซี/กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 [ 6 ต.ค. 2564 ]2
3 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 16 ก.ย. 2564 ]7
4 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ก.ย. 2564 ]6
5 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางตัวยูคอนกรีตเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ก.ย. 2564 ]6
6 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างบอตกตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ก.ย. 2564 ]8
7 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ก.ย. 2564 ]6
8 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ - ห้วยลำพังชู หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 ก.ย. 2564 ]8
9 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 2 ก.ย. 2564 ]8
10 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตาลอก หมู่ที่ 5,7 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 31 ส.ค. 2564 ]7
11 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82 - 003 สายทางหลวง 202-บ้านแก่นท้าว-บ้านหารฮี หมู่ที่ 14, 18องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัค [ 27 ส.ค. 2564 ]7
12 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างศูนย์พักคอยผู้ติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 19 ส.ค. 2564 ]14
13 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82-001 สายทางหลวงชนบท ทช.มค.3070 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสา [ 19 ส.ค. 2564 ]9
14 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสที รสจืด ขนาดบบรจุ 200 ซีซี/กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]23
15 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัตฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 มิ.ย. 2564 ]21
16 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 มิ.ย. 2564 ]14
17 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเห็บ หมู่ที่ 13 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 31 พ.ค. 2564 ]16
18 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 31 พ.ค. 2564 ]19
19 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 28 พ.ค. 2564 ]18
20 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 28 พ.ค. 2564 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10