องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

คณะผู้บริหาร


นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เบอร์โทร 08 6222 4565


นายเพียน แก้วหมื่นทรง นายทวีศักดิ์ พลทองมาก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เบอร์โทร 09 0353 5057
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เบอร์โทร 08 4787 8511

นายสุนทร จันทะนันต์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เบอร์โทร 09 3448 9245