องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]2
2 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]8
3 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]7
4 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]17
5 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]19
6 งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]20
7 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]23
8 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]24
9 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]19
10 รานงานงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 17 ต.ค. 2563 ]21
11 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]31
12 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 5 เม.ย. 2563 ]31
13 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]32
14 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 5 ม.ค. 2563 ]19
15 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]23
16 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]22
17 งบแสดงสถานะทางการเงิน 30 กันยายน 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]36