องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]41
2 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]39
3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]38
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]46
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]47
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]47
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]45
8 ประกาศ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]47
9 ประกาศ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]45
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]42
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 4 ก.พ. 2564 ]50
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]45
13 ประกาศ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]45
14 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]65
15 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]67
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]62
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]62
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]61