องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

กองช่าง
นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า


ผู้อำนวยการกองช่าง

นางนวชล เทียบดอกไม้
นายทิวากร  แพงสาย นายณัฐวุฒิ ย่างนา
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายนันธวัช ยอดทองดี
นายสมชาย ศิริทุย
นางสาวทิพย์วลี อรรถโยโค
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทองคำ เสริมไธสง
นายวิศรุต หลงสอน
นางคำปน สังสัแก้ว
คนงาน
คนงาน
คนงาน