องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง


ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมประหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จำนวน 23 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พ.ย 2564 จำนวน 11 หน่วยเลือกตั้ง และรุ่นที่ 2 วันที่ 24 พ.ย. 2564 จำนวน 12 หน่วยเลือกตั้ง

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=284165643639521&id=100855175303903

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-21
2022-06-28
2022-05-10