องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็กดำ ดำเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้วยการมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ ให้แก่คนพิการบ้านดอนไผ่งาม จำนวน 2 คน

https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-21
2022-06-28
2022-05-10