องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


พมจ.มหาสารคาม มอบชุดประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสู่วันสูงอายุ 5 มิติ


พัฒนาสังคงและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม มอบสื่อประชาสัมพันธ์ คือมือชุดเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 5 มิติ ให้ากับศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-21
2022-06-28
2022-05-10