องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


พมจ.มหาสารคาม มอบชุดประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสู่วันสูงอายุ 5 มิติ


พัฒนาสังคงและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม มอบสื่อประชาสัมพันธ์ คือมือชุดเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 5 มิติ ให้ากับศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

2021-11-24
2021-11-11
2021-09-30
2021-09-06
2021-08-19
2021-08-09
2021-07-23
2021-07-12
2021-06-03
2021-05-07