องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


   วันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิม นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเป็นประธานในพิธี และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ดีของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24