องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา


กองช่างดำเนินการทำความสะอาดระบบกรองน้ำ และบ่อเก็บน้ำดิน น้ำสะอาด น้ำประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมีน้ำสะอาดปลอดภัยได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-21
2022-06-28
2022-05-10