องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวรสำนักงาน และ ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19


วันที่ 25 มกราคม 2564 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และเตรียมความพร้อมสถานที่พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19

https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24