องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

  เยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและ...[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 645]
 
  จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่[วันที่ 2020-12-28][ผู้อ่าน 268]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...[วันที่ 2020-12-09][ผู้อ่าน 298]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน[วันที่ 2020-07-09][ผู้อ่าน 156]
 
  กิจกรรมอบรมหมอชาวบ้าน[วันที่ 2020-05-15][ผู้อ่าน 184]
 
  เยื่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ ที่ประ...[วันที่ 2020-05-13][ผู้อ่าน 151]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ[วันที่ 2020-03-06][ผู้อ่าน 168]
 
  กิจกรรมควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [วันที่ 2020-02-17][ผู้อ่าน 151]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6