องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

  ถวายพระพรสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1...[วันที่ 2022-07-29][ผู้อ่าน 113]
 
  รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ 90...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 93]
 
  ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก[วันที่ 2022-07-25][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี ...[วันที่ 2022-07-21][ผู้อ่าน 94]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 94]
 
  ประชุมหารือแก้ปัญหาการเกิดผลกระทบจากโครงการขุดลอกค...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 164]
 
  สำรวจความเสียหายจากลมพายุ[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 124]
 
  รังฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการขุลองหนองกลาง หน...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 120]
 
  ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 139]
 
  ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 126]
 
  ทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 123]
 
  กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 120]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6