องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

  ปรับปรุงฝายชะลอน้ำห้วยลำพังชู บ้านเม็กดำ[วันที่ 2021-06-03][ผู้อ่าน 536]
 
  อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพ...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 383]
 
  กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 227]
 
  ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ประผลกระทบจาก COVID 19[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 323]
 
  สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน[วันที่ 2021-04-14][ผู้อ่าน 267]
 
  ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564[วันที่ 2021-04-12][ผู้อ่าน 286]
 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 397]
 
  เปิดสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแ...[วันที่ 2021-04-05][ผู้อ่าน 251]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพฯ กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่...[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 296]
 
  สำรองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาช่วงฤดูแล้ง[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 249]
 
  สำรวจและติดรหัสพันธุ์พืช [วันที่ 2021-02-11][ผู้อ่าน 80]
 
  ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้...[วันที่ 2021-01-18][ผู้อ่าน 344]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6