องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย และองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ลงนามข้อตกลงภายใต้โครงการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ PWA ห่วงใยใส่ใจชุมชน ตำบลเม็กดำ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งให้แก่ประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำดังกล่าวไว้ที่บริเวณสนาม ตรงข้ามสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251063590283060&id=100855175303903

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09