องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

  ออกควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวรสำนักงาน และ ศูนย์พักคอ...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 188]
 
  มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 192]
 
  อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 207]
 
  พมจ.มหาสารคาม มอบชุดประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อ...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 190]
 
  ลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 242]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2564[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา[วันที่ 2021-09-06][ผู้อ่าน 210]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 218]
 
  จิตอาสา ก่อสร้างอาคารพักผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 245]
 
  มอบสิ่งของแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 286]
 
  เตรียมสถานที่ Lccal Quarantin[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 234]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6