องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา


กองช่างดำเนินการทำความสะอาดระบบกรองน้ำ และบ่อเก็บน้ำดิน น้ำสะอาด น้ำประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมีน้ำสะอาดปลอดภัยได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23