องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ออกควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


งานบริหารงานสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  ออกควบคุม  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  บริเวนบ้านพักของผู้ติดเชื้อที่ออกจากพื้นที่ไปแล้ว

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09