องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

  โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 21]
 
  สรุปผลการดำเนินงานจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 161]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเม็กด...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 139]
 
  ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ตามทางสาธารณะหมู่บ้านต่าง...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 90]
 
  ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการโครงก...[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 89]
 
  ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 91]
 
  ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย รัศมี 100 เม...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักส...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 93]
 
  ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปร...[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 90]
 
  จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ปัญหาความรุ่นแรงในครอบค...[วันที่ 2022-08-03][ผู้อ่าน 82]
 
  ออกควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 22]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6