องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ


      กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบลเม็กดำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชนตำบลเม็กดำในเวลากลางคืน

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23