องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เครื่องใช้ไทยทาน ให้กับวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ที่ตั้งอยู่ในเชตพื้นที่ตำบลเม็กดำ จำนวน 16 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในหมู่บ้านที่วัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23