องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานสาธารณสุข ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านแก่นท้าว บ้านหัวนาเจริญ บ้านหนองดินสอ บ้านน้อยพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นท้าว ดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียน เครื่องเล่น ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นท้าว เพื่อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23