องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ข้อมูลสนามกีฬาในเขตพื้นที่ตำบล


สนามกีฬาจำนวนทั้งสิ้น  8  แห่ง   ใช้ได้จริงทั้ง  8  แห่ง

1.       สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

2.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเม็กดำ

3.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่า

4.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาลอก

5.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่นท้าว

            6.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่

            7.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา

            8.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหารฮี

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09