องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ข้อมูลสนามกีฬาในเขตพื้นที่ตำบล


สนามกีฬาจำนวนทั้งสิ้น  8  แห่ง   ใช้ได้จริงทั้ง  8  แห่ง

1.       สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

2.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเม็กดำ

3.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่า

4.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาลอก

5.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่นท้าว

            6.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่

            7.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา

            8.       สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหารฮี

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23