องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น


ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาขาเกษตรกรรม

สาขาหัตกรรม

สาขาศิลปกรรม

สาขาภาษาและวรรณกรรม

สาขาศาสนาและประเพณี

สาขาแพทย์แผนไทย

สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาการจัดสวัสดิการชุมชน/กองทุน

 

 

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09