องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก


งานบริหารงานสาธารณสุข  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกัน  ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2566  ขึ้น

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23