องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567


คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 100 ต้น บริเวณรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และร่วมกำจัดวัชรพืช ดูแลรักษาพืชสมุนไพร ในศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรประจำท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23