องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการโรงเรียนบ้านตาลอกวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566


โรงเรียนบ้านตาลอก  ร่วมกับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  ได้จัดทำโครงการโรงเรียนบ้านตาลอกวัยใส  ห่างไกลยาเสพติด  ประจำปีงบประมาร  2566  ขึ้น

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23