องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]108
82 รู้ไว้...ใช่ว่า [ 5 พ.ค. 2564 ]106
83 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด19 [ 30 เม.ย. 2564 ]121
84 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดตัว แอปพลิเคชัน Civic Education [ 27 เม.ย. 2564 ]140
85 วิธีป้องกันโควิด อย่าดึงหน้ากากอนามัยลงมาไว้ที่...ใต้คาง [ 27 เม.ย. 2564 ]120
86 รู้หรือไม่ เชี้อโควัด 19 อยู่ได้นานแค่ไหน [ 27 เม.ย. 2564 ]111
87 ใครคือผู้สัมผัส เสี่ยงสูง [ 27 เม.ย. 2564 ]118
88 "ตู้ปันสุข" เพื่อผู้ประสบผลกระทบจาก COVID19 [ 21 เม.ย. 2564 ]105
89 DSI พัฒนาแอปพริเคชัน รู้ทัน (Rootan) [ 23 มี.ค. 2564 ]117
90 ยกเลิกประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 4 ก.พ. 2564 ]107
91 การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]108
92 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]113
93 กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]123
94 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]108
95 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 ) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]101
96 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 ) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]104
97 แผน ปปท [ 3 ก.ค. 2563 ]100
98 กฏหมาย [ 3 ก.ค. 2563 ]105
99 แผน ปปท [ 2 ก.ค. 2563 ]99
100 ประกาศ [ 1 ก.ค. 2563 ]106
101 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 10 ต.ค. 2562 ]120
102 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 10 ต.ค. 2562 ]105
103 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 10 ต.ค. 2562 ]105
104 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองส่งเสริมการเกษตร [ 10 ต.ค. 2562 ]97
105 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 10 ต.ค. 2562 ]107
106 คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 ต.ค. 2562 ]99
107 คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 10 ต.ค. 2562 ]103
108 คำสั่่ง มอบหมายให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 10 ต.ค. 2562 ]106
109 คำสั่ง มอบหมายให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 10 ต.ค. 2562 ]109
110 ประชาสัมพันธ์ ?ปปท [ 10 มิ.ย. 2562 ]103
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง ให้ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยุ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแ [ 1 ต.ค. 2561 ]102
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการป้ายเพื่อการประเมินภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]109
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง การยื่นแบบประเมินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]111
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]108
115 ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ [ 8 ธ.ค. 2560 ]109
116 การยื่นแบบประเมินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย, ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2561 [ 8 ธ.ค. 2560 ]107
117 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]102
118 เปิดเผย งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]107
119 รายงานประจำปี 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]103
120 เปิดเผย งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]109
 
|1|2หน้า 3|4