องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566


ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ให้สภาฯ พิจารณางบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อพัฒนาตำบลเม็กดำ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09