องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย และองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ลงนามข้อตกลงภายใต้โครงการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ PWA ห่วงใยใส่ใจชุมชน ตำบลเม็กดำ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งให้แก่ประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำดังกล่าวไว้ที่บริเวณสนาม ตรงข้ามสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251063590283060&id=100855175303903

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24