องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ลงนามข้อตกลง ภายใต้โครงการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย และองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ลงนามข้อตกลงภายใต้โครงการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ถังเก็บน้ำ PWA ห่วงใยใส่ใจชุมชน ตำบลเม็กดำ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งให้แก่ประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำดังกล่าวไว้ที่บริเวณสนาม ตรงข้ามสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251063590283060&id=100855175303903

2021-11-24
2021-11-11
2021-09-30
2021-09-06
2021-08-19
2021-08-09
2021-07-23
2021-07-12
2021-06-03
2021-05-07