องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ


           กองการเกษตร ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณหนองใหญ่ หนองน้ำสาธรณประโยชน์บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21

2021-09-30
2021-09-06
2021-08-19
2021-08-09
2021-07-23
2021-07-12
2021-06-03
2021-05-07
2021-05-07
2021-04-21