องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ


           กองการเกษตร ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณหนองใหญ่ หนองน้ำสาธรณประโยชน์บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24