องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส


วันที่ 7 พ.ค.64 อบต.เม็กดำ โดยกองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในภาวะยากลำบากในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน พ.ค.64 ในพื้นที่ ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
2021-11-24
2021-11-11
2021-09-30
2021-09-06
2021-08-19
2021-08-09
2021-07-23
2021-07-12
2021-06-03
2021-05-07