องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ปรับปรุงฝายชะลอน้ำห้วยลำพังชู บ้านเม็กดำ


วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.

          เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564

นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยนายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ประชาชนจิตอาสา บ้านเม็กดำ หมู่ที่ 1 บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและกักเก็บน้ำห้วยลำพังชู บริเวณสระพานข้ามห้วย ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย มค.3066

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=178609010861852&id=100855175303903

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24