องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ประผลกระทบจาก COVID 19


องค์การบริการส่วนตำบลเม็กดำ ดำเนินโครงการตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID 19) ระรอกใหม่ ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อการบริโภค อุปโภคได้ ณ ที่ปันสุข สำนักงานองคการบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 รับการแบ่งปันสิ่งของฯ "ตู้ปันสุข" ได้ที่สำรักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ในวันทำการ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

2021-09-30
2021-09-06
2021-08-19
2021-08-09
2021-07-23
2021-07-12
2021-06-03
2021-05-07
2021-05-07
2021-04-21