องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ประผลกระทบจาก COVID 19


องค์การบริการส่วนตำบลเม็กดำ ดำเนินโครงการตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID 19) ระรอกใหม่ ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อการบริโภค อุปโภคได้ ณ ที่ปันสุข สำนักงานองคการบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 รับการแบ่งปันสิ่งของฯ "ตู้ปันสุข" ได้ที่สำรักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ในวันทำการ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24