องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สำรวจบ้านเรือนของประชาชนบ้านพยอม หมู่ที่ 6 ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุฤดูร้อน พัดบ้านเรือนเสียหายเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 36 ครัวเรือน

2021-09-30
2021-09-06
2021-08-19
2021-08-09
2021-07-23
2021-07-12
2021-06-03
2021-05-07
2021-05-07
2021-04-21