องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สำรวจบ้านเรือนของประชาชนบ้านพยอม หมู่ที่ 6 ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุฤดูร้อน พัดบ้านเรือนเสียหายเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 36 ครัวเรือน

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24