องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ช่วงปากทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เพื่อให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24