องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เม็กดำ


วันที่ 5 เมษายน 2564 นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำทั้ง 7 ศูนย์ฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นท้าว มีนักเรียนเข้ารับมอบจำนวน 86 คน

2021-09-30
2021-09-06
2021-08-19
2021-08-09
2021-07-23
2021-07-12
2021-06-03
2021-05-07
2021-05-07
2021-04-21